Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 12/Chw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
 • Blwyddyn 6 i Draeth y De i gasglu sbwriel am awr yn ystod y bore

DYDD MAWRTH 13/Chw

 • Rhagbrofion Offerynnol ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol

DYDD MERCHER 14/Chw

 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp
 • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 15/Chw

 • Sesiwn 'Kerb Craft' ar gyfer disgyblion bl.1
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 16/Chw

 • Eisteddfod Ysgol
 • Byddwn yn cychwyn yn brydlon am 8:50yb felly pawb i gyrraedd yr ysgol erbyn 8:45 ar yr hwyraf os gwelwch yn dda
 • Cofiwch fod angen pecyn bwyd i ginio ar bawb
 • Cliciwch yma i wylio fideos o'r Eisteddfod llynedd
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Ein newyddion trwy dudalen Trydar yr ysgol

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn : Trydar gan @YsgolGymraeg

 

 

(Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...)

 
 

 

« Archif Newyddion 2011 - 2012
« Archif Newyddion 2012 - 2013
« Archif Newyddion 2013 - 2014