Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 28/Tachwedd

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

Dydd Llun 05/12/22

  • Cofiwch y dyddiad! - bydd ein Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30 ar y 14/12/2022 (nos Fercher wythnos nesaf)

Dydd Mawrth 06/12/22

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 07/12/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd rhwng nawr a'r Nadolig. Bydd Clwb yr Urdd yn parhau yn y gwanwyn

 

Dydd Iau 08/12/22

  • Nofio i fl.5 yn y bore
  • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 02/12/22

  • Cyngerdd Bach - sef y Meithrin a Derbyn yn perfformio caneuon y cyngerdd Nadolig i’w rhieni yn neuadd yr ysgol am 2.30 (ymarfer ar gyfer nos Fercher nesaf)

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 5

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 5.

Eleni (2022-23) mae gennym 53
o ddisgyblion ym mlwyddyn 5.


Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 5
trwy ein tudalen Trydar.

Mr Siôn Griffiths
Dosbarth 5G

Mrs Heledd Hughes
Dosbarth 5H

s.griffiths@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...