Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Gor

 • Os oes angen trafod unrhyw agwedd o adroddiad cofnod cynnydd eich plentyn, cysylltwch â'r Swyddfa i wneud apwyntiad
 • Gwibdaith bl.3 i Ffatri Wlân Drefach Felindre a Teifi Mania
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 2)

DYDD MAWRTH 17/Gor

 • Gwibdaith bl.1 i Quackers
 • Gwibdaith y Meithrin (plant sy'n mynychu yn y prynhawn yn unig) i Ganolfan Hamdden Plascrug
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 3)

DYDD MERCHER 18/Gor

 • Gwibdaith y Meithrin (disgyblion sy'n mynychu drwy'r dydd a bore yn unig) i Ganolfan Glan-y-Môr Clarach.

DYDD IAU 19/Gor

 • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
 • Nofio i fl.5a6
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 4)

DYDD GWENER 20/Gor

 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf
 • Gwyliau haf hapus i bawb
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar y 3ydd o Fedi
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i blant ar y 4ydd o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Medi 2017 | Hydref 2017 | Tachwedd 2017 | Rhagfyr 2017 | Ionawr 2018 | Chwefror 2018 |

 

Mawrth 2018 | Ebrill 2018 | Mai 2018 | Mehefin 2018 | Gorffennaf 2018 | Awst 2018

Medi 2017

 
DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 1 2
 

 

 

 

 

 

Diwedd Gwyliau Haf

 
 
3 4 5 6 7 8 9
 

H.M.S - Athrawon a Staff Cynorthwyol yn unig

Dechrau blwyddyn addysgol newydd

Croeso nôl i bawb a chroeso cynnes i ddisgyblion newydd

 

 

Dim nofio

Taith Addysgol Blwyddyn 3 o gwmpas Aberystwyth yn ystod y bore

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 

 
 
10 11 12 13 14 15 16
 

 

 

 

Diwrnod o weithgareddau Roahl Dahl ym ml.4

Eurig Salisbury yn lansio llyfr newydd gyda Bl 1 a 2

Nofio bl. 3 a 4

 

Tynnu lluniau unigolion a theuluoedd.

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
17 18 19 20 21 22 23
 

Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

 

 

Ymarfer Hoci i
fl.5 a 6

Nofio bl. 5 a 6

 

Taith Addysgol Blwyddyn 3 o gwmpas Aberystwyth

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
24 25 26 27 28 29 30

Gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio

 

Cyfarfod Blynyddol-
C.Rh.A- 6.30yh
Croeso i bob rhiant / gwarcheidwad

Arad Goch
Sioe 'Nid Fi' i
Fl 5 a 6

 

Ymarfer Hoci i
fl.5 a 6

 

Nofio bl. 3 a 4

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Trawsgwlad y cylch ar Gaeau'r Clwb Rygbi am 1.30yp
Bl 3, 4, 5 a 6

 

nôl i'r brig

 

Hydref 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
   

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd yn cychwyn i fl 1, 3 a 4,
3.30 – 4.30yp

Gweithgareddau Canu 'Sbri Diri' yr Urdd ym Mhenglais i'r Meithrin (bore yn unig), Derbyn a Bl 1 a 2

Nofio bl. 5 a 6

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
8 9 10 11 12 13 14

 

Gweithgareddau wythnos ryngwladol

   

Clwb yr Urdd
Blynyddoedd 2, 5 a 6
3.30 – 4.30yp

Nofio bl. 3 a 4

 

Diwrnod rhyngwladol

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

 
 
15 16 17 18 19 20 21
 

 

Blwyddyn 6 i'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre

Clwb yr Urdd
Bl 1,3 a 4.

Nofio bl. 5 a 6

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
22 23 24 25 26 27 28
 

Noson Agored
4 – 6 o'r gloch
(Cyfle i drafod datblygiad eich plentyn)

 

Noson Agored
ar gyfer disgyblion y Meithrin sy'n mynychu yn ystod y prynhawn yn unig

 

Clwb yr Urdd
Blynyddoedd 2, 5 a 6
3.30 – 4.30yp

 

Nofio bl. 3 a 4

 

Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3.30yp

 

 
 
29 30 31        
 

Hanner Tymor

         
nôl i'r brig

 

Tachwedd 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
   

 

       
 
5 6 7 8 9 10 11
     

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4

Nofio Bl 5 a 6.

 

Cerddorfa Ysgol
8.45.

Gŵyl Cerdd Dant, Llandysul a'r fro

 
12 13 14 15 16 17 18
     

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6


Gala Nofio'r Urdd Ceredigion.
9.30 – 3.00

Nofio Bl 3 a 4


Ffair Lyfrau y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
6.00 – 7.30.
(holl blant Bl 1 a 2 yn canu dwy gân yn ystod y noson)

H.M.S

Staff yn unig

 
 
19 20 21 22 23 24 25
     

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4

Nofio Bl 5 a 6.

Cerddorfa Ysgol 8.45.

Diwrnod Plant mewn angen yr ysgol.

Gymnasteg yr Urdd.

 
 
26 27 28 29 30    
   

Pantomeim Culhwch ac Olwen yn Theatr y Werin i Fl 1 – 6

Clwb yr Urdd ola tan y Gwanwyn i
Fl 2, 5 a 6

Nofio Bl. 3 a 4.
Côr yn canu yn Llanbadarn – goleuo'r goeden Nadolig 6.00

   
nôl i'r brig

 

Rhagfyr 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
          1 2
         

Gemau cyfeillgar i holl ddisgyblion Bl 6

 
 
3 4 5 6 7 8 9
       

Nofio Bl 5 a 6.

Cerddorfa Ysgol
8.45

 
 
10 11 12 13 14 15 16
 

Ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

 

Nofio Bl. 3 a 4


Parti Clwb yr Urdd i Flynyddoedd
3, 4, 5 a 6

Gig Bont yn ystod y prynhawn – Candelas a'r Mellt ar gyfer
Bl 5 a 6


Cerddorfa Ysgol
8.45

 
 
17 18 19 20 21 22 23
 

Cyngerdd gan y Gwasanaeth Cerdd yn y Neuadd Fawr i Fl 3, 4, 5 a 6


Parti Bl 1 a 2.

Parti y Derbyn

Cinio Nadolig yr ysgol.

Nofio Bl 5 a 6


Ymweld â Sinema'r Commodore (heblaw'r Meithrin)
Parti'r Meithrin.

Diwedd tymor am 3:30yp

 
 
24 25 26 27 28 29 30

 

 

Dydd Nadolig

 

Gwyl San Steffan

       
nôl i'r brig

 

Ionawr 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
  1 2 3 4 5 6
             
 
7 8 9 10 11 12 13
 

Tymor y gwanwyn yn cychwyn

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

 

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4

 

Nofio Bl.3 a 4

 

Cerddorfa Ysgol am 08:45

 

 
 
14 15 16 17 18 19 20
     

Cogurdd i Fl 4, 5 a 6 3:30-4:45yp


Clwb yr Urdd i
Fl 2


Pêl-rwyd yr Urdd.

Rhagbrofion Gala Nofio y cylch 1.15


Nofio Bl.5 a 6


S4C yn recordio Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Cerddorfa Ysgol am 08:45

 

Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd

 

 
21 22 23 24 25 26 27
     

Gala Nofio
terfynol yn y prynhawn- 1.15yp


Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4

Nofio Bl.3 a 4


Disgo Santes Dwynwen yn yr ysgol am 3.30yp.

Cerddorfa Ysgol am 08:45

 

 
 
28 29 30 31      
 

Sioe Mewn Cymeriad i Fl 5 a 6.

 

 

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6

 

     
nôl i'r brig

 

Chwefror 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
       

Nofio Bl.5 a 6

 

Cerddorfa Ysgol am 08:45

 

 
 
4 5 6 7 8 9 10
   

Blwyddyn 6 yn Pontio i Ysgol Penweddig

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4

 

Nofio Bl.3 a 4

 

Cerddorfa Ysgol
am 08:45

 
 
11 12 13 14 15 16 17
 

Rhagbrofion Canu a
Llefaru ar gyfer yr
Eisteddfod ysgol

 

Rhagbrofion
Offerynnol ar
gyfer yr
Eisteddfod ysgol

 

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6

 

Nofio Bl.5 a 6

 

Eisteddfod
ysgol


Yr ysgol yn cau
ar gyfer hanner
tymor am 3.30yp

 
 
18 19 20 21 22 23 24
 

Hanner tymor

         
 
25 26 27 28      
 

 

         
nôl i'r brig

 

Mawrth 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
         

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

 

 
 
4 5 6 7 8 9 10
     

Rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd

 

Eisteddfod Cylch Aberystwyth

 

   
 
11 12 13 14 15 16 17
         

Gŵyl Ddawns Ceredigion

 

 
 
18 19 20 21 22 23 24
           

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion

 
25 26 27 28 29 30 31
 

 

   

Diwedd tymor 3:30yp

   
nôl i'r brig

 

Ebrill 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
             
 
8 9 10 11 12 13 14
             
 
15 16 17 18 19 20 21
 

H.M.S

Tymor yr haf yn cychwyn

       
 
22 23 24 25 26 27 28
 

 

         
 
29 30          
 

 

         
nôl i'r brig

 

Mai 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
    1 2 3 4 5
             
 
6 7 8 9 10 11 12
 

Gŵyl y Banc

         
 
13 14 15 16 17 18 19
             
 
20 21 22 23 24 25 26
 

 

 

   

Diwedd hanner tymor

 
 
27 28 29 30 31    
 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

   
nôl i'r brig

 

Mehefin 2018

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
          1 2
         

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

 
 
3 4 5 6 7 8 9
             
 
10 11 12 13 14 15 16
             
 
17 18 19 20 21 22 23
             
 
24 25 26 27 28 29 30
     

Blwyddyn 5 a 6 i Wersyll yr Urdd Caerdydd

Blwyddyn 5 a 6 i Wersyll yr Urdd Caerdydd

Blwyddyn 5 a 6 i Wersyll yr Urdd Caerdydd

 
nôl i'r brig

 

Gorffennaf 2018

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
             
 
8 9 10 11 12 13 14
             
 
15 16 17 18 19 20 21
         

Diwedd tymor 3:30yp

 
 
22 23 24 25 26 27 28
 

Gwyliau Haf

 

 

 

 

   
 
29 30 31        
             
nôl i'r brig

 

Awst 2018

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
             
 
5 6 7 8 9 10 11
             
 
12 13 14 15 16 17 18
             
 
19 20 21 22 23 24 25
             
 
26 27 28 29 30 31  
             

nôl i'r brig