Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 31/Ionawr

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

Dydd Llun 06/02/23

 • Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2023

Dydd Mawrth 07/02/23

 • Gymnasteg ADY yng Nghanolfan Hamdden Plascrug

 

Dydd Mercher 08/02/23

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3 a 5
  3:30-4:30yp
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-4:45yp

 

Dydd Iau 09/02/23

 • Nofio Blwyddyn 5 - bore
 • Nofio Blwyddyn 4 - prynhawn
 • Ymarfer rygbi bechgyn a merched 3:30-4:30yp

 

Dydd Gwener 10/02/23

 • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Grwpiau Sillafu Cymraeg bl.3-6
 • 2:45yp - Rhaglen 'Chwarter i Dri' - cyfle i'r Pwyllgorau Plant rannu eu negeseuon gyda gweddill yr ysgol

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon o'r Sîn Roc Gymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
a Chydlynydd ADY
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
 
 
 
 
 
 
Mr Jac Wyn Williams
Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Heledd Hughes
Athrawes Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes CPA (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
 
 
 
 
 
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
 
Miss Rhian Davies
Athrawes Meithrin
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
     
Miss Lleucu Haf
Athrawes CA2
  Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
H.L.T.A
  Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
             
     
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
 
Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Rhian Lewis
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
             
     
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Elen Williams
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
 
 

Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Catrin
Morgan-Lewis
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             

Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.6)
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mr Ifor Davies
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mrs Emma Mleczek
Cogyddes
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio