Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 20/Mai

 • Profion Cenedlaethol - Mathemateg Gweithdrefnol yn ystod yr wythnos (prawf arlein)
 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 21/Mai

 • Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd - cyfraniad o £1 gan bob plentyn os gwelwch yn dda

DYDD MERCHER 22/Mai

 • Sioe Rala Rwdins i'r Cyfnod Sylfaen
 • Criced 50/50 i fl.4 yn Llandysul - bws yn gadael 8:30yb
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-5:00yp
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 23/Mai

 • TAITH GERDDED y GRhA yn cychwyn o'r ysgol am 6yh
 • Does dim Grwpiau Sillafu CA2 wythnos hon - ail gychwyn wythnos nesaf
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 24/Mai

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Ymarferion dawnsio
 • Marathon rhedeg / sgwtera / beicio pob dydd Gwener
 • POB HWYL I BAWB FYDD YN CYSTADLU YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD, CAERDYDD WYTHNOS NESAF - gweld trefniadau

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar