Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Gor

 • Os oes angen trafod unrhyw agwedd o adroddiad cofnod cynnydd eich plentyn, cysylltwch â'r Swyddfa i wneud apwyntiad
 • Gwibdaith bl.3 i Ffatri Wlân Drefach Felindre a Teifi Mania
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 2)

DYDD MAWRTH 17/Gor

 • Gwibdaith bl.1 i Quackers
 • Gwibdaith y Meithrin (plant sy'n mynychu yn y prynhawn yn unig) i Ganolfan Hamdden Plascrug
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 3)

DYDD MERCHER 18/Gor

 • Gwibdaith y Meithrin (disgyblion sy'n mynychu drwy'r dydd a bore yn unig) i Ganolfan Glan-y-Môr Clarach.

DYDD IAU 19/Gor

 • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
 • Nofio i fl.5a6
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 4)

DYDD GWENER 20/Gor

 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf
 • Gwyliau haf hapus i bawb
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar y 3ydd o Fedi
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i blant ar y 4ydd o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2017-18

CLWB 100 - ffurflen ymaelodi

Digwyddiad nesaf:

MAWRTH : PRYNHAWN COFFI : 3:30yp

 

Aelodau 2017-2018:

CADEIRYDD
:

Arwel Jones

   
IS-GADEIRYDD
:

Nia Mai Daniel

:
 
YSGRIFENNYDD
:

Anwen Elias

     
IS-YSGRIFENNYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

     
TRYSORYDD
:

Owain Roberts

     
IS-DRYSORYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

:
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:

Elgan Griffiths

:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:

Ed Dumbrill
Ffion Davies

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

Manon Lewis
Morfudd Bevan

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

Angharad Welsby
Sharon Owen

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:

Nia Mai Daniel
Naomi Campbell

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

Meleri Edwards
Sarah Bradley

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:

Lynne Williams
Becks Rock

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

Cathryn Pridmore
Nicole Finnigan

     
g