Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Ebr

 • Diwrnod H.M.S - staff yn unig

DYDD MAWRTH 17/Ebr

 • Sesiwn 'Diogelwch' gyda PC Hannah Evans gyda blwyddyn 4
 • Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

DYDD MERCHER 18/Ebr

 • Pêl-droed yr Urdd ar gyfer bechgyn a merched ar Gaeau Blaendolau
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 19/Ebr

 • Nofio i fl.3a4
 • Trawsgwlad Ceredigion yn Aberaeron (bws yn mynd o'r ysgol)

DYDD GWENER 20/Ebr

 • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Twrnament Rygbi Tag Merched yn Aberaeron
 • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd am 2:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2017-18

CLWB 100 - ffurflen ymaelodi

Digwyddiad nesaf:

MAWRTH : PRYNHAWN COFFI : 3:30yp

 

Aelodau 2017-2018:

CADEIRYDD
:

Arwel Jones

   
IS-GADEIRYDD
:

Nia Mai Daniel

:
 
YSGRIFENNYDD
:

Anwen Elias

     
IS-YSGRIFENNYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

     
TRYSORYDD
:

Owain Roberts

     
IS-DRYSORYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

:
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:

Elgan Griffiths

:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:

Ed Dumbrill
Ffion Davies

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

Manon Lewis
Morfudd Bevan

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

Angharad Welsby
Sharon Owen

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:

Nia Mai Daniel
Naomi Campbell

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

Meleri Edwards
Sarah Bradley

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:

Lynne Williams
Becks Rock

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

Cathryn Pridmore
Nicole Finnigan

     
g