Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 29/Medi

 

Dydd Llun 25/09/23

 • #AryDyddHwn yn 1939 yr agorwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf - darllenwch fwy yma

Dydd Mawrth 26/09/23

 • Ffair Iaith yng Nghanolfan Hamdden Plascrug ar gyfer bl.5a6

 

Dydd Mercher 27/09/23

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp ar gyfer aelodau o'r Urdd (ddim yn aelod? - ymaelodwch yma)
 • COGURDD (rownd yr ysgol) ar gyfer bl.4,5a6 yn neuadd yr ysgol 3:30 - 4:30yp

 

Dydd Iau 28/09/23

 • Nofio i fl.5 bore
  Nofio i fl.3 prynhawn
 • Cwmni Arad Goch 'Ble mae'r dail yn hedfan' yn neuadd yr ysgol ar gyfer y Meithrin a Blwyddyn 1

 

Dydd Gwener 29/09/23

 • Lansio cyfres ddarllen Celt y Ci gyda Rhiannon Salisbury ac Elin Crowley yn y dosbarthiadau Derbyn

 

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

25ain - 29ain o Fedi 2023

Dydd Llun 25/09/23

CINIO: Griliau cyw iâr, tatws hash, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng siocled


Dydd Mawrth 26/09/23

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad cymysg
PWDIN: Rhol hufen iâ mewn sbwng

 

Dydd Mercher 27/09/23

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grêfi
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Iau 28/09/23

CINIO: Pasta caws a thomato wedi’i bobi, bara garlleg, brocoli a chorn melys
PWDIN: Crempog ffrwythau

 

Dydd Gwener 29/09/23

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg
PWDIN: Teisen Berffro gyda sudd

 

(Mae bwydlen fîgan, llysieuol a di-glwten yn cael ei weini hefyd ar gyfer disgyblion rydym wedi cael gwybod amdanynt o flaen llaw)

 

2ail - 6ed o Hydref 2023

Dydd Llun 02/10/23

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Sgonen afal a chwstard


Dydd Mawrth 03/10/23

CINIO: Wrap cyw iâr, sglodion, moron a salad cymysg
PWDIN: Jeli a mousse

 

Dydd Mercher 04/10/23

CINIO: Cyw iâr, tatws, stwffin, moron, brocoli a grefi
PWDIN: Cacen siocled a sudd

 

Dydd Iau 05/10/23

CINIO: Pitsa, ciwbiau tatws, salsa tomato a chiwcymbyr, ffyn llysiau
PWDIN: Myffin gellyg a siocled, gyda llaeth

 

Dydd Gwener 06/10/23

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a bara
PWDIN: Eirin gwlanog gyda hufen iâ

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Mae cinio ysgol ar gael am ddim i bob plentyn oed cynradd yn ysgolion Ceredigion.