Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Mehefin

 

Dydd Llun 27/06/22

Dydd Mawrth 28/06/22

  • Ras y Marathon yn ystod y prynhawn

 

Dydd Mercher 29/06/22

  • ** WEDI GOHIRIO - gweld llythyr ** Mabolgampau'r Ysgol 12:45yp - dewis 1af - (yn ddibynnol ar y tywydd) > gweld llythyr y Pennaeth
  • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

 

Dydd Iau 30/06/22

  • Nofio ar gyfer dosbarth 6J
  • ** WEDI GOHIRIO - gweld llythyr ** 2ail ddewis ar gyfer Mabolgampau (os yn wlyb ddoe)
  • 2:00yp - taith Baton y Gymanwlad

 

Dydd Gwener 01/07/22

  • Diwrnod H.M.S - staff yn unig. Ysgol ar gau i blant

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

27ain o Fehefin - 1af o Orffennaf 2022

Dydd Llun 27/06/22

CINIO: Cyw iâr mewn saws tomato, pasta, brocoli a chron melys
PWDIN: Myffin siocled a hufen


Dydd Mawrth 28/06/22

CINIO: Pysgod, tatws a ffa pôb
PWDIN: Crymbl a chwstard

 

Dydd Mercher 29/06/22

CINIO: Byrgyr, sglodion, saws tomato, salad a ffyn llysiau
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Iau 30/06/22

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Cwci siocled a sudd

 

Dydd Gwener 01/07/22 - H.M.S

CINIO: Ysgol ar gau
PWDIN: Ysgol ar gau

 

4ydd - 8fed o Orffennaf 2022

Dydd Llun 04/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 05/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 06/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 07/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 08/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.