Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 28/Tachwedd

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

Dydd Llun 05/12/22

  • Cofiwch y dyddiad! - bydd ein Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30 ar y 14/12/2022 (nos Fercher wythnos nesaf)

Dydd Mawrth 06/12/22

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 07/12/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd rhwng nawr a'r Nadolig. Bydd Clwb yr Urdd yn parhau yn y gwanwyn

 

Dydd Iau 08/12/22

  • Nofio i fl.5 yn y bore
  • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 02/12/22

  • Cyngerdd Bach - sef y Meithrin a Derbyn yn perfformio caneuon y cyngerdd Nadolig i’w rhieni yn neuadd yr ysgol am 2.30 (ymarfer ar gyfer nos Fercher nesaf)

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

5ed - 9fed o Ragfyr 2022

Dydd Llun 05/12/22

CINIO: Briwgig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Cwci siocled a llaeth


Dydd Mawrth 06/12/22

CINIO: Pitsa, sglodion, ffyn llysiau a cholslo
PWDIN: Pwdin reis

 

Dydd Mercher 07/12/22

CINIO: Selsig, tatws, pwdin Swydd Efrog, moron, brocoli a grefi
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Iau 08/12/22

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg
PWDIN: Myffin afal a sudd

 

Dydd Gwener 09/12/22

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Pwdin Efa a chwstard

 

12fed - 16eg o Ragfyr 2022

Dydd Llun 12/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 13/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 14/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 15/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 16/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.60 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.