Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 22/Ion

 • Llongyfarchiadau i'r nofwyr a aeth i'r Gala Nofio Genedlaethol yng Nghaedydd dros y penwythnos - gweld newyddion

DYDD MAWRTH 23/Ion

 • Dim neges

DYDD MERCHER 24/Ion

 • Gala Nofio terfynol Ardal Aberystwyth yn y prynhawn 1.15yp
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp
 • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 25/Ion

 • Sesiwn 'Kerb Craft' ar gyfer disgyblion bl.1
 • Nofio i fl.3a4
 • Disgo Santes Dwynwen yn yr ysgol am 3.30 - 4:30yp

DYDD GWENER 26/Ion

 • Cerddorfa 8:45yb
 • Ymarfer grŵpiau dawnsio yn y prynhawn

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

22ain - 26ain o Ionawr 2018

Dydd Llun 22/01/18

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, bara a llysiau
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn


Dydd Mawrth 23/01/18

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Mercher 24/01/18

CINIO: Goujons cyw iâr, wrap, wedges, moron a salad cymysg
PWDIN: Sgonen afal

 

Dydd Iau 25/01/18

CINIO: Byrgyr cig eidon, sglodion, saws tomato a llysiau
PWDIN: Hufen iâ

 

Dydd Gwener 26/01/18

CINIO: Ffiled twrci, tatws, moron, stwffin a phys
PWDIN: Iogwrt a ffrwyth

 

 

29ain o Ionawr - 2ail o Chwefror 2018

Dydd Llun 29/01/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 30/01/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 31/01/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 01/02/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 02/02/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £-----

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.