Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 19/Tachwedd

 

Dydd Llun 22/11/21

  • Diolch i bawb am gefnogi ymgyrch Plant Mewn Angen ddydd Gwener diwethaf. Llwyddwyd i godi £420.55. Gwych!

Dydd Mawrth 23/11/21

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 24/11/21

  • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
    3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 25/11/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 26/11/21

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

22ain - 26ain o Dachwedd 2021

Dydd Llun 22/11/21

CINIO: Byrger, sglodion, ffa pôb, bara a ffyn llysiau
PWDIN: Iogwrt


Dydd Mawrth 23/11/21

CINIO: Pysgod, tatws, pys a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng siocled gyda saws gwyn

 

Dydd Mercher 24/11/21

CINIO: Spageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Iau 25/11/21

CINIO: Porc, tatws, moron, stwffin a brocoli
PWDIN: Sgonen afal a chwstard

 

Dydd Gwener 26/11/21

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Hufen iâ

 

29ain o Dachwedd - 3ydd o Ragfyr 2021

Dydd Llun 29/11/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 30/11/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 01/12/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 02/12/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 03/12/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.