Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Ebr

 • Diwrnod H.M.S - staff yn unig

DYDD MAWRTH 17/Ebr

 • Sesiwn 'Diogelwch' gyda PC Hannah Evans gyda blwyddyn 4
 • Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

DYDD MERCHER 18/Ebr

 • Pêl-droed yr Urdd ar gyfer bechgyn a merched ar Gaeau Blaendolau
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 19/Ebr

 • Nofio i fl.3a4
 • Trawsgwlad Ceredigion yn Aberaeron (bws yn mynd o'r ysgol)

DYDD GWENER 20/Ebr

 • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Twrnament Rygbi Tag Merched yn Aberaeron
 • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd am 2:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

16eg - 20fed o Ebrill 2018

Dydd Llun 16/04/18 - H.M.S

CINIO: Dim ysgol
PWDIN: Dim ysgol


Dydd Mawrth 17/04/18

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Sbwng a chwstard

 

Dydd Mercher 18/04/18

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb, llysiau a bara
PWDIN: Rhol hufen iâ mafon

 

Dydd Iau 19/04/18

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad cymysg
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn

 

Dydd Gwener 20/04/18

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Fflapjac crymbl afal a sudd

 

 

23ain - 27ain o Ebrill 2018

Dydd Llun 23/04/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 24/04/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 25/04/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 26/04/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 27/04/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £-----

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.