Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 12/Gorff

 

Dydd Llun 08/07/24

  • Disgyblion Blwyddyn 5 yn treulio'r diwrnod yn Ysgol Penweddig

Dydd Mawrth 09/07/24

  • Disgyblion Blwyddyn 5 yn treulio'r diwrnod yn Ysgol Penglais
  • Gwibdaith Blwyddyn 4

 

Dydd Mercher 10/07/24

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Gwibdaith Blwyddyn 3

 

Dydd Iau 11/07/24

  • Does dim nofio weddill y tymor oherwydd gwaith atgyweirio'r pwll
  • Gwibdaith y Derbyn
  • Tripiau'r Meithrin
  • Ymwelydd o'r Brifysgol ym Ml.6 yn gweithio ar Micro:bits

 

Dydd Gwener 12/07/24

  • Croeso i bawb ddod â sgwter neu feic i'r ysgol bob dydd Gwener ar gyfer chwarae ar y cae ac o amgylch y Llwybr Lles

 

LAWRLWYTHIADAU

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£18,400) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Llangrannog.