Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 24/Mai

 

Dydd Llun 20/05/24

  • Bl.5a6 i Wersyll yr Urdd Glan-llyn am dridiau
  • Diwrnod dathlu gwenyn y byd

Dydd Mawrth 21/05/24

  • Criced i flwyddyn 4

 

Dydd Mercher 22/05/24

  • Bl.5a6 yn dychwelyd o Wersyll yr Urdd Glan-llyn
  • DIM Ymarfer Cân Actol
  • DIM Clwb yr Urdd

 

Dydd Iau 23/05/24

  • Nofio i fl.4 a 6

 

Dydd Gwener 24/05/24

  • Ymarfer Cerddorfa Ysgol 8:45yb
  • Cyngerdd gan yr eitemau sy'n mynd i Eisteddfod yr Urdd i weddill yr ysgol yn ystod y prynhawn
  • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor - DYMUNIADAU GORAU I BAWB SY'N TEITHIO I MEIFOD AR GYFER EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD WYTHNOS NESAF - gweld llythyr :)

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

20fed - 24ain o Fai 2024 (Bwydlen wythnos 1)

Dydd Llun 20/05/24

CINIO: Pasta caws wedi’i bobi a bolonaise, bara garlleg, brocoli a chorn melys
(Ll : Quorn bolonaise)
PWDIN: Crempog ffrwythau / Ffrwyth Ffres


Dydd Mawrth 21/05/24

CINIO: Griliau cyw iâr, tatws hash, ffa pôb a ffyn llysiau
(Ll : Griliau llysieuol)
PWDIN: Brownie siocled a ffrwyth

 

Dydd Mercher 22/05/24

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grefi
(Ll : Selsig llysieuol)
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth/ Ffrwyth Ffres

 

Dydd Iau 23/05/24

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg
(Ll :  Cyri llysieuol)
PWDIN: Teisen Berffro gyda sudd/ Ffrwyth Ffres

 

Dydd Gwener 24/05/24

CINIO: Pysgod, sglodion, pys, salad cymysg a bara
(Ll :  Bysedd di-bysgod)
PWDIN: Rhol hufen iâ mewn sbwng/ Ffrwyth Ffres

 

 

3ydd - 7fed o Fehefin 2024 (Bwydlen wythnos 2)

Dydd Llun 03/06/24

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
(Ll : Peli quorn)
PWDIN: Sgonen afal a chwstard / Ffrwyth ffres


Dydd Mawrth 04/06/24

CINIO: Wrap cyw iâr, sglodion, moron a salad cymysg
(Ll : Wrap llysieuol)
PWDIN: Eirin gwlanog / Ffrwyth ffres

 

Dydd Mercher 05/06/24

CINIO: Pitsa, ciwbiau tatws, salsa tomato a chiwcymbyr, ffyn llysiau
PWDIN: Myffin gellyg a siocled, gyda llaeth / Ffrwyth ffres

 

Dydd Iau 06/06/24

CINIO: Cyw iâr, tatws, stwffin, moron, brocoli a grefi
(Ll : Quorn)
PWDIN: Cacen siocled a sudd / Ffrwyth ffres

 

Dydd Gwener 07/06/24

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, ffyn llysiau a bara
(Ll : Bysedd di-bysgod)
PWDIN: Jeli a hufen / Ffrwyth ffres

 

 

10fed - 14eg o Fehefin 2024 (Bwydlen wythnos 3)

Dydd Llun 10/06/24

CINIO: Bolonaise, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
(Ll : Bolonaise quorn)
PWDIN: Sgonen gyda hufen a jam / Ffrwyth ffres


Dydd Mawrth 11/06/24

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, ffyn llysiau a bara
(Ll : Bysedd di-bysgod)
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard / Ffrwyth ffres

 

Dydd Mercher 12/06/24

CINIO: Porc, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grefi
(Ll : Quorn)
PWDIN: Cwci blas siocled a ffrwyth

 

Dydd Iau 13/06/24

CINIO: Pasta tomato a chyw iâr, bara, brocoli a chorn melys
(Ll :  Pasta tomato)
PWDIN: Myffin siocled a llaeth / Ffrwyth ffres

 

Dydd Gwener 14/06/24

CINIO: Cŵn poeth, sglodion, salad cymysg a saws tomato
(Ll : Byrgyr quorn)
PWDIN: Iogwrt a ffrwyth

 

 

(Mae bwydlen fîgan, llysieuol a di-glwten yn cael ei weini hefyd ar gyfer disgyblion rydym wedi cael gwybod amdanynt o flaen llaw)

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Mae cinio ysgol ar gael am ddim i bob plentyn oed cynradd yn ysgolion Ceredigion.